Jean Baptiste Joseph Fourier

(ur. 21 marca 1768 w Auxerre, zm. 16 maja 1830 r. w Paryżu)

Twórca teorii szeregów Fouriera i transformacji Fouriera.

 

okokokoko

James Clerk Maxwell (ur. 13 czerwca 1831 w Edynburgu, zm. 5 listopada 1879 w Cambridge)

Maxwell dokonał unifikacji oddziaływań elektrycznych i magnetycznych, to znaczy udowodnił,
że elektryczność i magnetyzm są dwoma rodzajami tego samego zjawiska – elektromagnetyzmu.

Równania Maxwella są uważane za jeden z największych przełomów w historii fizyki.

Startowa

21 VI 2018r – Drobne zmiany kosmetyczne.

Aplikacje