Instrukcje zaczerpnięte z https://www.instructables.com/id/How-to-connect-raspberry-pi-to-laptop-display/

View this post on Instagram

Ethernet Cable establish connection #raspberrypi

A post shared by Dawid Siemionkowicz (@___handicap___) on

Instrukcja jest bardzo prosta..

W opcjach Sieci i Udostępniania, wyświetlamy właściwości Wi-fi, i w zakładce udostępnianie, zmieniamy na..

Następnie w CMD sprawdzamy ping i możemy przejść do ustawiania VNC (Virtual Network Computing) i możliwości kontrolowania Raspberry zdalnie.

Uruchamiamy Putty i logujemy się za pomocą Adresu IP przez protokół SSH.

Dane do logowania to standardowo:
login:pi
hasło:raspberry

Następnie ruszamy komendą:
$ vncserver :1
Definiując hasło

Odpalamy VNC Viewier (rejestracja itp)..
Łączymy się z Raspberry wpisując IP oraz ” :1 ” (port).  Zatwierdzamy wprowadzonym wcześniej hasłem i oto mamy zdalny pulpit.

 

View this post on Instagram

Remote screen #vnc

A post shared by Dawid Siemionkowicz (@___handicap___) on