Przetwarzanie mowy ludzkiej jest zróżnicowanym tematem, który opiera się na wielu poziomach językoznawstwa tj:

– Akustyka (zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych)
– Fonologia (dział językoznawstwa badający strukturę systemu dźwiękowego, m.in. funkcje głosek, ich alternacje, czy ograniczenia związane z występowaniem w różnych kontekstach)
– Fonetyka (dział językoznawstwa baądający stronę dźwiękową języka (głoski) i skupiający się na opisie ich właściwości fizycznych)
– Lingwistyka
– Semantyka (dziedzina językoznawstwa zajmująca się analizą treści wyrażeń językowych; jest to nauka o znaczeniu wyrazów, badająca w jakim zakresie i charakterze budowa formalna wyrazu określa jego znaczenie.)
– Pragmatyka (bada sposoby posługiwania się mową przez ludzi w szczególności rozumienie i interpretowanie wypowiedzi w zależności od kontekstu, a także mechanizmy niejawnego przekazywania i uzyskiwania informacji przez wypowiedź oraz mechanizmy jej rozumienia)
– Dyskurs (pojęcie wywodzące się z językoznawstwa i oznaczające formę organizacji języka. Inaczej ujmując – „komunikowaniem myśli za pomocą słów”)